Musikk gjennom århundrer

Man tror at musikken er eldre enn 50 000 år! Her snakker vi altså om prehistorisk musikk som oppstod før skrivekunsten. Den er derfor aldri blitt nedskrevet, slik at man nesten må innbille seg hva slik musikk var. Vi kan likevel være sikre på at våre medfødte instrumenter som stemmen og hendene var i flittig bruk. I tillegg er det blitt funnet fløyter utskåret i bein fra dyr og ulike strengeinstrumenter. Både India og Kina er land med lange tradisjoner innen musikk. Etter denne perioden kom oldtidsmusikken med nedskriving av skalaer. Denne utviklet seg i mange forskjellige kulturer. Vi må heller ikke glemme folkemusikken som er basert på de ulike kulturer. Her har også dansen alltid hatt en viktig rolle.

Musikken i kulturlivet

Kulturen har alltid vært retningsgivende for ulike musikkstiler, spesielt innen folkemusikk. Både klassisk musikk og populærmusikk har blitt påvirket av folkemusikken. Det finnes forskjellige måter å være i aktivitet på, og dansen som gjerne hører sammen med slik musikk har gledet mange folkegrupper i århundrer. La oss for eksempel se på Hallingdansen. Her skal man sparke ned en hatt fra en stang, og denne dansen er mer underholdning, turn og lek enn ren dans. Musikken har alltid vært med på å holde folk aktive og skape samhørighet mellom innbyggerne. Countrymusikken er et annet eksempel, der line dance brukes for å få alle ut på dansegulvet. Denne musikkstilen er også sett på som folkemusikk, men har bredt seg utover i resten av verden som en farsott. Popmusikken er et annet eksempel på populær, folkelig musikk. Også denne musikkstilen bidrar til liv og røre i festlige sammenkomster.

Musikk skaper glede

Musikken er noe som ligger i oss alle fra naturens side. Livet ville ikke være det samme uten musikk og dans. Se for deg en ungdomsfest uten musikk! Hva ville resultatet blitt da? Jo, livet blir tristere uten musikken. Den er med på å muntre opp, live opp og sammenføye mennesker. Med et par Rieker sko på beina blir du også klar for dansegulvet eller låvegulvet, alt etter hvilken musikktype du liker å høre på eller svinge deg til. Den klassiske musikken har i tillegg en sterk psykologisk innvirkning på menneskehjernen, og kan hjelpe oss til å fungere bedre. Mange går rundt med musikk på øret til stadighet, både som en del av imaget og for å glemme omverdenen rundt seg. Musikken er en støtte for mennesker i alle aldre og situasjoner.